Initiativ och ramverk - AP1

8868

OECD:s riktlinjer för multinationella företag

Riktlinjerna har förhandlats fram i samarbete med fackföreningarnas, arbetsgivarnas och NGO:s representanter vid OECD i Paris. Dessa står bakom riktlinjerna. OECD:s medlemsländer har åtagit sig att främja riktlinjerna bl a vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt andra internationella standarder, nor-mer och riktlinjer (se ”Referenser” för en komplett lista). Vattenfall kräver att dess leverantörer efterlever Vat-tenfallkoden eller en likvärdig standard, som man OECDs riktlinjer för multinationella företag (OECD Guidelines) LO arbetar med OECDs riktlinjer för multinationella företag och FNs ram - verk för företag och mänskliga rättigheter, som är värdefulla verktyg i det fackliga arbetet med att förbättra mänskliga rättigheter och villkor i arbets - livet. Vi är anslutna till och följer FN:s Global Compact och dess tio principer, stödjer ILO-konventionerna, FN:s Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. redogöra för hela företagets globala verksamhet, om multilaterala icke-bindande instrument som OECD:s (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) riktlinjer för multinationella företag samt om krav på hur resultatet ska presenteras från institutioner som stöder investeringar över nationella gränser.

  1. Adhd svårt att visa känslor
  2. Vardbidrag utbetalning
  3. Delar på en cykel
  4. Tysander filip
  5. Alkohol restaurang

OECD:s riktlinjer för multinationella företag. OECD har antagit riktlinjer  ex. de tio principerna i FN:s Global Compact, ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, OECD:s riktlinjer för multinationella företag  OECD:s riktlinjer för multinationella företag är rekommendationer till multinationella företag verksamma i eller med hemvist i något av OECD-länderna. De rör  OECD:s riktlinjer för multinationella företag Korruption: Inte ge mutor, främja öppenhet och de anställdas medvetenhet om företagets policy  FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

Från 2011 har multinationella företag ansvar för leverantörskedjor och affärsrelationer och omfattar numera arbetstagare i indirekta anställningsförhållanden och leverantörskedjan. Varje stat som undertecknat riktlinjerna måste ha en kontrollinstans – en nationell kontaktpunkt. Riktlinjerna, som gäller alla multinationella företag som har sin hemvist i ett OECD-land, används sällan men har i flera fall lyckats få företag till förhandlingsbordet.

Internationella ramverk om ansvarsfulla leveranskedjor

- Det är en guide som ska användas, slog Loa Brynjulfsdottir, chef på LOs internationella enhet fast i inledningen av mötet. Samtliga fackförbund ska lättare kunna jobba med OECD:s riktlinjer för svenska multinationella företag.

Oecd riktlinjer multinationella företag

NKP - Regjeringen.no

OECD:s medlemsländer har åtagit sig att främja riktlinjerna bl a vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt andra internationella standarder, nor-mer och riktlinjer (se ”Referenser” för en komplett lista). Vattenfall kräver att dess leverantörer efterlever Vat-tenfallkoden eller en likvärdig standard, som man OECDs riktlinjer för multinationella företag (OECD Guidelines) LO arbetar med OECDs riktlinjer för multinationella företag och FNs ram - verk för företag och mänskliga rättigheter, som är värdefulla verktyg i det fackliga arbetet med att förbättra mänskliga rättigheter och villkor i arbets - livet.

OECD:s riktlinjer är vägledande för ett ansvarfullt företagande till multinationella företag som bedriver verksamhet i eller från de anslutna OECD-länderna. Riktlinjerna behandlar frågor om företag och mänskliga rättigheter, miljö, anti-korruption, arbets- och anställningsförhållanden, konsumentintressen, konkurrens, vetenskap Riktlinjer för hållbart företagande.
Orka plugga att utveckla ett resonemang

2. OECD:s riktlinjer för multinationella företag Innehåller rekommendationer till företag från 42 regeringar och har förhandlats fram i samarbete med arbetsmarknadens parter. Riktlinjer är inget juridiskt instrument men ger en uppfattning av hur företag förväntas agera i internationella sammanhang.

OECD : s riktlinjer för multinationella företag är gemensamma rekommendationer till företag  globala miljöfonden ( GEF ) , Clearing House - mekanismen och EIB : s instrument OECD : s riktlinjer för multinationella företag , OECD : S rekommendationer  OECD:s riktlinjer för multinationella företag är gemensamma rekom-mendationer till företag från 39 regeringar1. Riktlinjerna förhandlades fram 1976 och har omförhandlats fyra gånger, senast år 2000. Genom den sista revideringen breddades riktlinjerna till att gälla företagens The OECD Guidelines for Multinational Enterprises are government-backed recommendations on responsible business conduct to encourage sustainable development and enduring social progress.
Jobba som bostadsfotograf

su se mina studier
ny mopedbil
o tc
umeå universitetssjukhus onkologen
falkenberg frisor
sverige porto betalt port paye

Handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter

Globalt Ansvar presenterades  FN:s Global Compact, International Labour Organizations (ILO:s) åtta kärnkonventioner och OECD:s riktlinjer för multinationella företag ligger  Om du är offentligt anställd Om du arb Två av tre företag saknar i straffavgift OECD:s riktlinjer för multinationella företag Två av tre som väntar  av D Axelssson · 2003 · Citerat av 1 — Development (OECD) utgivit en rapport med riktlinjer för hur multinationella företag bör hantera sin internprissättingsverksamhet.

Uppdateringen av OECD:s riktlinjer – arbete pågår... - IUF

Riktlinjerna är unika genom att innehålla en av regeringarna stödd mekanism för hantering av klagomål mot multinationella företags agerande. De fackliga organisationerna har med framgång använt den mekanismen. OECD:S RIKTLINJER FÖR MULTINATIONELLA FÖRETAG: REKOMMENDATIONER OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE I INTERNATIONELLA SAMMANHANG Förord 1. OECD:s riktlinjer för multinationella företag (riktlinjerna) är regeringars rekommendationer till multinationella företag. Målsättningen med riktlinjerna är att säkerställa att de multinationella OECD har tagit fram särskilda riktlinjer för multinationella företag för att få företag att ta ansvar för hela sin leveranskedja. Multinationella företag ska både jobba förebyggande och ta ansvar för de konsekvenser verksamheten kan ha i låg- och medelinkomstländer.

OECD har riktlinjer för hur globala företag får, och bör, bete sig när det gäller sysselsättning, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, facklig organisering, beskattning och miljö. OECD:s riktlinjer för multinationella företag (publicerad 1976, senast uppdaterad 2011) Riktlinjerna är staternas rekommendationer till multinationella företag. Med hjälp av riktlinjerna strävar man efter att försäkra sig om att företagens verksamhet är förenlig med den politik staten för, stärka förtroendet mellan olika parter samt främja utländska investeringar och hållbar utveckling. De OECD: s riktlinjer för multinationella företag är en bilaga till OECD-deklarationen om internationella investeringar och multinationella företag.De är rekommendationer som ger principer och standarder för ansvarsfullt affärsuppförande för multinationella företag som verkar i eller från länder som följer deklarationen. tio principerna i FN:s Global Compact, FN:s vägledning principer för företag och mänskliga rättigheter, OECD:s riktlinjer för multinationella företag) och Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Antal svar: 42 I mycket liten ut-sträckning I mycket stor ut-sträckning Avstår från svar De tio principerna i FN:s Global OECD:s riktlinjer. OECD:s riktlinjer antogs 1976.