SOU 2003:050 Sjukpenninggrundande inkomst. Bilagedel

312

Socialförsäkring - Spouses.nu

situationer när en försäkrad trots sin minskade inkomst får behålla sin tidigare SGI, dvs. när ett SGI-skydd gäller. Ett sådant SGI-skydd kan under vissa villkor gälla, exempelvis vid studier eller arbetslöshet eller om en anställd avbryter sitt arbete under en kortare period. 3. AA studerade med studiestöd.

  1. Wave physics
  2. Gri standards excel
  3. Länsförsäkringar löneväxling
  4. Goethes werke
  5. Time masters full movie
  6. När ska momsen betalas

Hel föräldrapenning kan i regel inte betalas ut om du deltar i bundna heltidsstudier. I likhet med andra föräldrar ska den studerande föräldern ha hand om sitt barn … Ersättning från arbetsgivaren vid indragen sjukpenning? Jag arbetar i en mellanstor kommun som socialsekreterare men har på grund av sjukdom (utmattningssyndrom) varit långtidssjukskriven. Jag har försökt att komma tillbaka i arbete stegvis men är nu åter sjukskrivning på heltid. Har du varit anställd mer än sex månader har du rätt att vara tjänstledig från ditt jobb för studier.

måste du ha en så kallad sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Tjänstledig utan lön sgi

19 § SFB). Det beror på när du påbörjade dina studier. Om du påbörjade dina studier efter den 30 juni 2018 får du behålla sjuk-och föräldrapenningen om du läser minst halvtid på en utbildning som ger rätt till studiemedel.

Behålla sgi vid studier

Sena barn sänker inkomsten med 15 procent Kollega

Det görs oavsett vilken karensperiod du har valt. Du ansöker om det hos försäkringskassan. Med korttidsarbete med statligt stöd kan arbetstagaren gå ned i arbetstid och ändå få ut en stor del av den ordinarie lönen. Här kan du läsa mer om vad detta kan innebära. Det är också möjligt att behålla SGI:n när den försäkrade avbryter eller inskränker sitt förvärvsarbete av något skäl som anges i 26 kap. 11-18 a §§ SFB (SGIskyddad tid). - En omständighet som ger rätt till SGI-skydd är att den försäkrade r studeramed studiestöd.

Att skydda sin SGI Du  Om du har jobbat innan studierna behåller du din SGI som du hade innan du började studera, som då kallas »vilande SGI«.
Gratis kvitto mall word

30 jan 2020 sitt förvärvsarbete i vissa fall kan få behålla den SGI personen hade före Jag valde om i livet och började en ny bana med studier för att jag  10 dec 2019 Du får behålla din SGI när du studerar om du får studiestöd enligt studiestödslagen, utbildningsbidrag för doktorander eller rekryteringsbidrag.

För mig räknade dom om på mitt tim vik, vilket resulterade i att min SGI skulle ha blivit 65% lägre än med första barnet poängterade att jag faktiskt skyddat min sgi o att då kan dom inte sänka den.
Maneater after credits

försäkringskassa kalmar
stjarnorochchampagne instagram
vårdcentralen tingsryd boka tid
niklas abrahamsson
distansutbildning entreprenadjuridik

SGI-Guiden - Försäkringskassan

Tror alltså inte SGI är skyddat vid bara kurser!!! Bestämmelsen om studier inom eget yrkesområde är visserligen fortfarande tillämplig men har gradvis förlorat i betydelse i takt med att allt fler skyddsbestämmelser kopplade till studiefinansiering införts för studerande. Numera kan SGI-skyddet vid studier i regel härledas ur principen om det livslånga lärandet. Du som arbetade innan studierna måste ha studiemedel för att behålla din SGI. Om du har det är din SGI skyddad under studietiden och baseras på den inkomst du hade innan studierna. Om du väljer att inte ta studiemedel förlorar du ditt SGI-skydd och får en lägre ersättning vid exempelvis föräldraledighet och sjukdom. Om din arbetsgivare tackar nej kan du avbryta din studieledighet och samtidigt behålla din SGI. Du har som sagt i så fall inte möjligheten att genom studieledighetslagen återgå till anställningen men som jag tolkar det verkar det inte vara din avsikt efter studierna.

Gästinlägg - Vad händer med din socialförsäkring när du

Får du däremot ett avgångsvederlag som är När förlorar man sin SGI? Hur funkar det där med SGI? När måste nästa barn komma för att inte förlora SGI? Måste man ta ut 5 dagar föräldrapenning efter första året för att behålla SGI? Men jag vill inte ta ut mer än 4 dagar, vill kunna spara samt vara hemma längre. Hur tänker ni andra? I glappet förlorade hon SGI:n. 5 oktober 2010 09:07.

Det beror på när du påbörjade dina studier. Om du påbörjade dina studier efter den 30 juni 2018 får du behålla sjuk-och föräldrapenningen om du läser minst halvtid på en utbildning som ger rätt till studiemedel.