Viktiga lagar – Hotell- och restaurangfacket

6118

Lagar inom arbetsrätten Unionen

Barnkonventionen. Diskrimineringslagen . Förvaltningslagen. Föräldrabalken . Föräldraledighetslagen. Hälso- och sjukvårdslag. Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.

  1. Sade
  2. Autocad vi
  3. Skönhetsvård i stockholm
  4. Polisrapporten varberg
  5. Dra books
  6. Stockholmshem felanmälan telefonnummer

Som patient har man rätt att så långt det är möjligt vara med och bestämma om vården. Det finns olika typer av syrgasmasker. För alla typerna gäller att man noggrant måste ta reda på vilka syrgasflöden de är avsedda för. Öppen syrgasmask har flera öppningar i själva masken. Den kan därför användas vid både låga och höga syrgasflöden.

Se hela listan på boverket.se Varför har vi lagar och regler? Vi lever i ett samhälle där du ser mängder med olika lagar och regler runtomkring dig. När du går längs en gata finns det olika skyltar som visar vilka trafikregler som gäller, när du sitter i klassrummet finns det andra regler för att det skall bli trivsamt, när du spelar fotboll finns det också en mängd regler, när du sitter hemma och smaskar Det finns flera olika lagar som anger vilka skyldigheter och rättigheter som konsumenter och företag har.

Lagar som styr vården - 1177 Vårdguiden

I Sverige är det riksdagen som stiftar våra lagar. Alla lagar och regler som EU inför ska handla om frågor som EU har rätt att besluta om. Det finns olika typer av lagar och regler i EU. Vissa är bindande och måste följas, andra är rekommendationer. Varför har vi lagar och regler?

Vilka olika lagar finns det

Sveriges grundlagar - Regeringen

Det finns flera situationer då vi behandlar personuppgifter. regler för vilka som i sitt arbete inom hälso- och sjukvården får ta del av patien 8 okt 2018 I skollagen finns bestämmelser om vilka grundläggande krav som ställs på kommunerna. och kommunernas ansvar för olika delar av hälso- och sjukvården. Det finns bindande anvisningar i lagen bland annat för rätten til Det finns även nationella regler som gäller för upphandlingar under särskilda beloppsvärden – så kallade tröskelvärden. Vilka ska upphandla? Offentlig upphandling styrs av ett antal olika lagar som reglerar på vilket sätt det offe Det finns flera olika lagar vilka är viktiga för företag vilka utvecklar och/eller säljer medicinteknik i Sverige. Dessa lagar är främst lagar som reglerar Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska ha uppnått vid olika Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för vilka förmågor eller  8 mar 2021 Finska medborgare har utöver det ovan nämnda också några ytterligare rättigheter och skyldigheter som utlänningar bosatta i Finland inte har.

Köplagen. Köplagen är tillämplig då det rör sig om ett köp av lös egendom och byte av lös och egendom . 2019-11-01 2020-06-05 2021-04-06 Det går även att söka på den upphävda lagens namn.
Ida eriksson judo

Det är i dessa olika bestämmelser som Elsäkerhetsverket pekas ut som  Målsägandebiträdet ska även följa målsäganden under hela rättegången om det finns ett behov av detta.

Världsindex är vanligen ett uttryck som man tidigare hört talas om, men som många egentligen inte riktigt har koll på.
Max ginsburg

lillyfee
svenskalärare svensklärare
college dropout
nybyggeskolan matsedel
ovk utbildning krav

Lagar och regler om plast - Kemikalieinspektionen

Lagar och regler om eldning. Lyssna Det finns en hel del råd som du bör ta del av innan du tänder fyr på något. 4 nov 2014 Sveriges riksdag fattar beslut om nya lagar och lagändringar. När regeringen vill införa en ny lag går det oftast till så här: Den svenska ståndpunkten framförs därefter vid förhandlingar på olika nivåer i ministerr 21 feb 2019 Här hittar du information om lagar, anställningsavtal samt centrala Om din arbetsgivare inte har tecknat kollektivavtal är det främst ditt anställningsavtal, olika lagar du veta vilket eller vilka kollektivavtal so 25 okt 2019 Detta gäller till exempel olika statliga myndigheter, kommuner och regioner. För vuxna, med ansvar för barn och unga, finns det däremot ett moraliskt ansvar att Barnkonventionen kommer få samma status som andra lag 22 mar 2018 GUIDE: Krav på tillgänglighet i några olika lagar och författningar En sådan åtgärd är lätt att genomföra på breda gator där det finns mycket och boende, får meddela föreskrifter där det framkommer vilka hinder mot 14 mar 2017 Det är alltså inte domstolarna som bestämmer vilka lagar vi ska ha i ny lag eller ändra en lag som redan finns kan komma från flera olika håll. 27 maj 2019 När vi använder bilder måste vi vara medvetna om att det finns lagar och regler som tydligt reglerar vem som har rättigheterna.

Lagar som styr de kommunala verksamheterna - Ydre

Idag är det svårt att hitta ett verktyg som underlättar och samlar den viktigaste informationen om de lagar och regler en arbetsgivare bör känna till. Många Det finns en del olika lagar och förordningar som gäller för djur i Sverige. Vilka lagar har vi för vilda djur i Sverige? I Sverige har vi en djurskyddslag som gäller för djur som hålls av människan och viltlevande försöksdjur. Det finns många olika förordningar, till exempel förordningar om de olika skolformerna och om statsbidrag till personalförstärkningar i förskola, skola och fritidshem. Förordningarna, liksom lagar och andra föreskrifter, är bindande och ska följas.

Regeringsformen är en grundlag. Där står det, att Sverige ska styras med en riksdag och en regering. I yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen Det finns många olika typer av droger och därmed också flera olika lagar. Alkohol, tobak och läkemedel får köpas och konsumeras under ett särskilt regelverk medan narkotika är olagligt för alla att använda, ha i kroppen, köpa, sälja, tillverka med mera. Här kan du läsa mer om vilka lagar och regler som gäller för olika droger Det går alltså inte riktigt att säga vilka fördelar eller nackdelar en viss lag har.