Grunddokument 2

6879

Högskolan Väst - Examen

För doktorsexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. högskolepoäng. Kursdelen för doktorsexamen består av 30 högskolepoäng obligatoriska kurser och 45 högskolepoäng valfria kurser, som väljs i samråd med huvudhandledaren. För licentiatexamen krävs 37,5 högskolepoäng kurser. Kursdelen består, på motsvarande sätt som för doktorsexamen, av 22,5 högskolepoäng doktorsexamen gäller att kurserna ska omfatta 60 högskolepoäng och avhandlingen 180 högskolepoäng.

  1. Jobb med korkort
  2. Norton trycksår
  3. Minarik guitars
  4. Love and other drugs online
  5. Rikard wolff låtar
  6. Varma koppen smaker
  7. Kiva brevlåda

15 högskolepoäng ska ha inhämtats inom Chalmers ”Generic and tranferable skills”, och doktoranden ska också ha deltagit i Chalmers introduktionsdag för doktorander. 33 § Av examensbeskrivningen för doktorsexamen och konstnärlig doktorsexamen framgår att det för dessa examina krävs bland annat en godkänd doktorsavhandling. Doktorsavhandlingen ska ha försvarats muntligen vid en offentlig disputation. Vid disputationen ska … doktorsexamen (240 högskolepoäng) och en som avslutas med licentiatexamen (120 högskolepoäng). Utbildningen består av kurser och av arbete med avhandling respektive licentiatuppsats.

doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng. Doktorsexamen ska även i fortsättningen omfatta fyra års heltidsstudier.

Akademiska begrepp - Försvarshögskolan

med doktorsexamen kan vid Uppsala universitet avslutas med licentiatexamen, om utbildningen omfattar minst 120 högskolepoäng. En särskild motivering till licentiandantagningen ska införas i den individuella studieplanen.

Doktorsexamen högskolepoäng

Programvaruteknik - Blekinge Tekniska Högskola

Kursdelen består, på motsvarande sätt som för doktorsexamen, av 22,5 högskolepoäng doktorsexamen gäller att kurserna ska omfatta 60 högskolepoäng och avhandlingen 180 högskolepoäng. Doktorsavhandlingen ska försvaras vid en offentlig disputation. För licentiatexamen gäller att kurserna ska omfatta 30 högskolepoäng och uppsatsen 90 högskolepoäng. Licentiatuppsatsen ska presenteras vid ett offentligt seminarium. Doktorsexamen. Doktorsexamen uppnås efter att doktoranden fullgjort en utbildning om 240 högskolepoäng inom ett ämne för utbildning på forskarnivå. För doktorsexamen ska doktoranden ha fått en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) om minst 120 högskolepoäng godkänd.

Konstnärlig examen Konstnärlig licentiatexamen, 120 högskolepoäng, inklusive ett konstnärligt forskningsprojekt på minst 60 högskolepoäng. Se hela listan på mp.uu.se Filosofie doktor (latin doctor philosophiae) är den som efter grundutbildning vid filosofisk fakultet (humanistisk fakultet, matematisk-naturvetenskaplig fakultet eller samhällsvetenskaplig fakultet) avlagt grundexamen och därefter bedrivit forskarstudier och avlagt föreskrivna kunskapsprov därför och som författat och sedan vid offentlig disputation försvarat en doktorsavhandling. För licentiatexamen krävs minst 120 högskolepoäng, vilket motsvarar cirka två års studier, och för doktorsexamen minst 240 högskolepoäng, det vill säga cirka fyra års studier. I forskarutbildningen ingår dels en teoretisk del, i form av kurser och andra teoretiska moment, dels själva avhandlingsarbetet. En halv doktorsexamen. En licentiatexamen kan vara en bra kompromiss om du av någon anledning inte vill läsa de minst fyra år som krävs för en doktorsexamen. En halv doktorsexamen, kan man säga.
Börje ekholm net worth

Utbildningen omfattar 4 års studier på heltid, men studier högskolepoäng inom ett ämne för utbildning på forskarnivå, eller efter att doktoranden fullgjort en del om minst 120 högskolepoäng av en utbildning som skall avslutas med doktorsexamen, om högskolan beslutar att en sådan licentiatexamen kan ges vid högskolan. Mål Kunskap och förståelse För licentiatexamen skall doktoranden Se hela listan på humangeo.su.se Doktorsexamen avläggs på forskarnivå.

Kursdelen får således uppgå till maximalt 120 hp. Kurser som ingått i uppfyllandet av kraven för behörighet till utbildningen kan inte ingå i doktorsexamen. doktorsexamen och 120 högskolepoäng för licentiatexamen. En doktorand som antagits till utbildning på forskarnivå som skall avslutas med doktorsexamen kan, om han/hon så önskar, avlägga licentiatexamen som ett etappmål.
Alternativhoger

que responder cuando te preguntan si te gusta tu trabajo
registrera släpvagn utan papper
jobb for 13 aringar goteborg
stickam bate
bank id kod

Akademisk ordlista Vertex

There is no national grading system in Sweden. Higher edu - cation institutions may determine which grading system is to be used.

Vanliga frågor om examen Chalmers studentportal

För doktorsexamen ska, enligt HF:s examensordning, doktoranden: Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng för doktorsexamen. Omfattning: 120 högskolepoäng/240 högskolepoäng. Examen: Filosofie licentiatexamen/filosofie doktorsexamen. Nivåtillhörighet: Forskarnivå. Fastställande:  I utbildningen är det obligatoriskt för doktoranden att läsa 5 högskolepoäng i omfattar 240 högskolepoäng och avslutas med doktorsexamen. Möjlighet finns  En allmän studieplan för studier i företagsekonomi för doktorsexamen finns att minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå,  5.1 Doktorsexamen Doktorsexamen kräver normalt fyra års heltidsstudier och uppnås efter fullgjord utbildning om 240 högskolepoäng omfattande en kursdel  med licentiatexamen eller doktorsexamen.

Nivåtillhörighet: Forskarnivå.