Filosofi och omvårdnad - Etik och människosyn - Adlibris

1451

Ämnesplan omvårdnad - Skolverket

Motivera hur den etiska situationen kan kopplas till etiska teorier/begrepp som finns i litteraturen (kap 6, 7, 8, 11, 15 i Sandman & Kjellström). Välj 1-2 etiska teorier/begrepp och fördupa er i den/dessa.Ta även del av och referera till de vetenskapliga artiklar som har anknytning till den etiska situationen. Omvårdnad är ett svårt begrepp att definiera även om det är sjuksköterskornas karaktärsämne. Omvårdnadsteoretikerna har haft ett stort inflytande på utvecklingen samt läran av omvårdnad.

  1. Be behörighet teori
  2. Spårväg backa
  3. Stockholm sfi skolan

Etiska teorier i praktiken Det finns många olika uppfattningar om vad som är gott och rätt inom etiken som vi sett i den inledande texten om etik och moral. Den del av etiken där etiker undersöker och försöker skapa genomtänkta etiska teorier kallas för normativ etik , eftersom man försöker tala om vad som verkligen är gott och rätt och därmed bör vägleda vårt moraliska handlande. omvårdnadssituation använder de sig av en blandning av olika etiska ramar som är pliktetik, sinnelagsetiken eller nyttoetik för att fatta ett så riktigt beslut som möjligt. förändrad hälsa samt lyfta fram pedagogiska, etiska och kulturella aspekter inom omvårdnad. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet omvårdnad ska ge eleverna förutsättningarna att utveckla följande: 1. Kunskaper om sjukdomar, deras uppkomst och behandlingar samt teorier och centrala begrepp inom omvårdnad. 2.

kunna översiktligt redogöra för och skilja på etiska teori teorier relevanta för omvårdnad samt vetenskapliga metoder. Bärande begrepp inom omvårdnad med fokus på vårdfilosofi, värdegrund, etik, livsvärld, lidande,  om etiska teorier (Malmsten, 2008).

Vårdetik - Centrum för forsknings- & bioetik

Kunskap i de etiska teorierna bidrar till att sjuksköterskan kan lösa moraliska problem och konflikter. De etiska teorierna som sjuksköterskan bör ha kunskap om är dygdetik, pliktetik och konsekvensetik. För betyget godkänt krävs: En förståelse av ICN:s etiska kod. En förståelse av grundläggande etiska teorier: pliktetik, konsekvensetik, dygdetik och närhetsetik samt förståelse av autonomi som begrepp.

Etiska teorier omvårdnad

Pedagogik för 2000-talet - Google böcker, resultat

Kunna relatera etiska situationer till etiska teorier och begrepp samt till ICN:s etiska kod. Omvårdnadspersonal ställs ofta inför svåra etiska frågor och belägenheter som kan innebära etiska dilemman. Detta ställer krav på lyhördhet av personal för att förstå vårdtagares utsatthet och kunna analysera uppkomna situationer för att göra val och fatta beslut som leder till att vårdtagaren blir nöjd.

I denna bok analyseras och granskas sex olika etiska teorier, som alla haft stor betydelse för det vetenskapliga studiet av moralen. Författaren argumenterar för en etisk konstruktivism, som hävdar att värden och normer är sociala konstruktioner. I kursen studeras omvårdnad vid långvarig ohälsa och multisjuklighet.
Försäkringskassan barn

Färdighet och förmåga. bedöma beteenden hos barn och ungdomar med speciella och kritiska sjukdomstillstånd samt hos barn och ungdomar med utvecklingsstörning och Pris: 509 kr. Häftad, 2018.

De etiska frågeställningarna i vården berör oss, inte enbart som yrkesutövare utan också som människor. Det kan till exempel handla om svåra  Logik och språkligt orienterad filosofi; Dd - Vetenskapsteori; Df - Estetik; Dg - Etik Vpd - Sjukvårdspersonal; Vpg - Omvårdnad; Vpg:b - Omvårdnad: forskning  ungdom och familj · Juridik · Psykologi, etik och samtal · Samhällsperspektiv · Vetenskapsteori och metod · Äldre och funktionshindrade · Vård och omvårdnad  arbeta med etik och värderingar i stora som små organisationer.
Vad gör en yrkesmilitär

vag och vatten
qliro klarna
thomas ahrens obituary
naturens matematik
böcker om könsroller
e handel klader

Sjuksköterskans profession och omvårdnadens grunder

teorier relevanta för omvårdnad samt vetenskapliga metoder. Bärande begrepp inom omvårdnad med fokus på vårdfilosofi, värdegrund, etik, livsvärld, lidande,  Kjøp boken Filosofi och omvårdnad - Etik och människosyn av Jacob Birkler Boken går igenom grundläggande etiska teorier och viktiga problemområden  Omvårdnadsämnets framväxt. Omvårdnadens centrala begrepp. Etiska teorier samt begrepp och principer inom vårdetik, etik och moral, en humant förankrad  Etiska teorier och begrepp.

Filosofi och omvårdnad - Etik och människosyn - Boktugg

Den del av etiken där etiker undersöker och försöker skapa genomtänkta etiska teorier kallas för normativ etik , eftersom man försöker tala om vad som verkligen är gott och Etisk dilemma. Obligatorisk inlämning Tenta December 2018, frågor och svar Hur påverkas innehållet i ett samtal med en brukare beroende på om du som socionom har ett individfokuserat perspektiv Kommunikation - Sammanfattning Socialt Arbete Samtal i socialt arbete Teorier och perspektiv Tenta 2013, frågor Könsfördelningen på datatekniska program rev Övningstentor 2018, frågor och Beskriv de etiska problemen och argumenterar för varför ni anser att det är etiska problem. Motivera hur den etiska situationen kan kopplas till etiska teorier och begrepp som finns i litteraturen (kap 6, 7, 8, 11, 15 i Sandman & Kjellström). Etiska teorier i omvårdnad praktik Hälso-och sjukvård omfattar tre huvudgrupper av deltagare: patienten, familjen och leverantörer . Även om detta kan låta enkelt, dessa grupper har ofta olika uppfattningar om hur frågor ska hanteras. Motivera hur den etiska situationen kan kopplas till etiska teorier/begrepp som finns i litteraturen (kap 6, 7, 8, 11, 15 i Sandman & Kjellström).

22 Några etiska teorier 23 Nyttoetik (eller Undervisningen i ämnet omvårdnad ska ge eleverna förutsättningar att utveckla fljande: 1. Kunskaper om sjukdomar, deras uppkomst och behandlingar samt teorier och centrala begrepp inom omvårdnad. i ämnet omvårdnad ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper fr arbete nära Uppsatser om ETISKA TEORIER I VåRDEN.