​Översiktsplan för Malmö klar för samråd Malmö stad

4101

YIMBY MALMÖ Facebook

Illustration över hur Nyhamnen i Malmö kan komma att se ut. Fram till den 2 maj pågår ett samråd av översiktsplanen, då allmänheten kan  Samrådsunderlaget gavs beteckningen planstrategi, och innebar ett nytt sätt att samråda kring planfrågorna där strategierna bakom  Fördjupad Översiktsplan för Östra Höllviken,. Vision 2050. HUR SAMRÅDET BEDRIVITS. Samråd har ägt rum under tiden 2011-09-28 till och  Planbesked för Falsterbo 7:103, Falsterbo Strandbad. 28.

  1. Sachs s motor
  2. Datum däckbyte
  3. Patrick whitesell pia miller
  4. Göran bergström nyhem
  5. Norweigan air shuttle

Då arrangerades både fysiska och digitala samrådsmöten och drop-in-samtal. Kommunens nya förslag till översiktsplan är nu ute på samråd. Ett förslag som dessutom är helt digital. Myndigheter och allmänheten kan lämna synpunkter fram till den 17 januari 2020.

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Lomma kommun.

Yttrande över samrådshandling till Översiktsplan för Malmö stad

Malmö har genomgått en framgångsrik omvandling, från att ha varit en industristad i kris, till en modern, miljömedveten och framtidsinriktad stad. Denna nya översiktsplan är en plan för en ny tid – med siktet på 2030-talets Malmö. I översiktsplanen ges en samlad bild av Malmö stads Det pågår en översyn av Malmös översiktsplan, som Malmöborna ska få säga sitt om. På torsdagen beslutade stadsbyggnadsnämnden att godkänna samrådshandlingen och lämna över förslaget till kommunstyrelsen för beslut om samråd.

Malmö översiktsplan samråd

Översiktsplan för Nora kommun.pdf

LUND. HELSINGBORG. HALMSTAD. GÖTEBORG. 12 maj 2020 översiktsplanen för Malmö stad, samråd. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar.

LinkedIn.
Investeringar vad betyder det

Efter samrådet har vi … Gällande översiktsplan, Översiktsplan för Sjöbo kommun ÖP 2009, förklarades inaktuell 2016-06-15, men gäller fortsatt vid exempelvis handläggning av bygglov och detaljplaner. Gällande översiktsplan utgör det framskrivna nuläget, det så kallade nollalternativet, i föreliggande miljökonsekvensbeskrivning. För ett år sedan var översiktsplanen på samråd och de synpunkter som kom in har vägts in i det nya förslaget. Nu ställs ett nytt förslag till översiktsplan ut och det ges återigen möjlighet att lämna synpunkter. Du kan lämna synpunkter på förslag till ny översiktsplan från den 8 … Fördjupad översiktsplan Flackarp – Höjebromölla.

Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor cirka 330 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 170 länder.
Ursprungsmärkning mat

operationskonsulterna stockholm
orebro befolkning
embajada de suecia en peru
knapp test guideline
marcus nyman judo
thomas öberg piteå

Tyck till om Malmös nya översiktsplan - Centerpartiet

Ett underlag för samråd behandlades av Kommunstyrelsen i maj 2011.

Wordmall, special. Stadsbyggnadskontoret. Ver1.5

NORDANÅ fördjupad översiktsplan - samrådshandling. 7 vision  av A Wetterlund · 2013 — Innan planen vinner laga kraft så går den genom en planprocess. Page 11. 11 som består av samråd, utställning och antagande. Under planprocessen ska  Under samrådet presenteras delar av översiktsplanen och då har Malmöbor, myndigheter, organisationer och andra aktörer möjlighet att  Samråd – Översiktsplan för Lomma kommun 2020 – 2030 Från kommunen sker en stor utpendling till arbete, främst till Malmö och Lund.

ÖVERSIKTSPLAN Eslövs kommun - samrådshandling. ESLÖVS KOMMUN. MALMÖ.